به گزارش فوژان نیوز،به نقل از سایت هنروتجربه، سینماهای هنروتجربه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی سه‌شنبه ۱۴بهمن‌ماه در تهران، اصفهان، کرج و مشهد اکران میزبان تماشاگران هستند.

«خط باریک قرمز»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷، پردیس سینمایی سنتر اصفهان ساعت ۱۸:۴۰، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸، خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«گلوله باران»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵،پردیس ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵

«منگی»پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱، خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«بی‌گاه»: پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۷

«نه»پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«پارمیدا»: خانه هنرمندان ساعت ۱۴