اصغر فرهادی پیش«قهرمان» از این در سال ۲۰۱۳ با فیلم «گذشته» در جشنواره زاگرب شرکت کرده بود.

نوزدهمین دوره جشنواره فیلم زاگرب بین روزهای ۱۴ تا ۲۱ نوامبر امسال برگزار می‎شود.

فیلم«قهرمان»فرهادی در دو رویداد جشنواره الماس میامی و اجیال قطر نیز حضور دارد.