مونا فرجاد ،یاسین حبیب‌پور و منیب بزرگ‌زاده ، امیرعبدالهیان، مهنوش شیخی، حسن خلدون، علی بحری، آیسان حدّاد

و افشین هاشمی بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم ششمین ساخته  افشین هاشمی در مقام کارگردانی با همکاریِ حسین جامی  است.

بهروز نشان تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد.