در این برنامه، نمایش فیلم «قهرمان» محصول کمپانی آمازون برای عموم آزاد بود. پس از پایان فیلم نیز اصغر فرهادی در جلسه پرسش و پاسخ شرکت کرد.