• امروز : چهارشنبه - ۲ اسفند - ۱۴۰۲
  • برابر با : 12 - شعبان - 1445
  • برابر با : Wednesday - 21 February - 2024

پروانه ساخت

23دی
آخرین مصوبات شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی اعلام شد

آخرین مصوبات شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی اعلام شد

فوژان نیوز:شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با 2 فیلم‌نامه سینمایی و 6 فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

09دی
چند فیلم کوتاه،مستند و بلند داستانی پروانه ساخت گرفتند

چند فیلم کوتاه،مستند و بلند داستانی پروانه ساخت گرفتند

فوژان نیوز:شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت 4 عنوان فیلم کوتاه داستانی و 1 عنوان فیلم بلند داستانی و 2 عنوان فیلم بلند مستند و 2 عنوان فیلم کوتاه مستند غیرسینمایی موافقت کرد.

25آذر
پروانه ساخت چند فیلم کوتاه،بلند و نیمه بلند داستانی صادر شد

پروانه ساخت چند فیلم کوتاه،بلند و نیمه بلند داستانی صادر شد

فوژان نیوز:شورای صدور پروانه ساخت برای سه عنوان فیلم کوتاه داستانی، ۲ عنوان فیلم بلند داستانی و یک عنوان فیلم نیمه بلند داستانی ،مجوز ساخت صادر کرد.

16آذر
پروانه ساخت چندین پروژه سینمایی و داستانی صادر شد

پروانه ساخت چندین پروژه سینمایی و داستانی صادر شد

فوژان نیوز:شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با 5 فیلم‌نامه سینمایی 8 فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

28آبان
۵ فیلم‌نامه سینمایی پروانه ساخت گرفتند

۵ فیلم‌نامه سینمایی پروانه ساخت گرفتند

فوژان نیوز:شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با ۵ فیلم‌نامه موافقت کرد.

27آبان
پروانه ساخت چند فیلم کوتاه ، مستند و بلند صادر شد

پروانه ساخت چند فیلم کوتاه ، مستند و بلند صادر شد

فوژان نیوز:شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت 4 عنوان فیلم کوتاه داستانی و 2 عنوان فیلم بلند داستانی و 1 عنوان فیلم مستند داستانی غیرسینمایی موافقت کرد.

30مهر
پروانه ساخت چند فیلم سینمایی،داستانی،مستند و کوتاه صادر شد

پروانه ساخت چند فیلم سینمایی،داستانی،مستند و کوتاه صادر شد

فوژان نیوز:شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با 7 فیلم‌نامه سینمایی و 9 فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

04مهر
پروانه ساخت ۵ فیلم‌نامه سینمایی صادر شد

پروانه ساخت ۵ فیلم‌نامه سینمایی صادر شد

فوژان نیوز:شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با 5 فیلم‌نامه موافقت کرد.